Kancelaria Wódkiewicz Sosnowski

Gwarantujemy swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa.

Spółka Jawna Wódkiewicz Sosnowski świadczy usługi prawne osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym (firmy MSP oraz międzynarodowe organizacje korporacyjne) i instytucjom publicznym. Ponad 25 lat doświadczeń umożliwia nam skuteczne reprezentowanie interesów naszych klientów i rozwiązywanie problemów osobistych, majątkowych i gospodarczych. Podstawą naszej współpracy jest zaufanie klientów, dla których walorem pracy z nami jest profesjonalizm, rzetelność i błyskawiczne reagowanie na potrzeby.

Specjalizujemy się w prawie handlowym, gospodarczym, spadkowym, cywilnym, energetycznym, ubezpieczeniowym, bankowym, podatkowym, zamówień publicznych, administracyjnym, spółdzielczym, autorskim, upadłościowym, ochrony środowiska, pracy, windykacji należności, karnym i karno-skarbowym.

Zapraszamy do kontaktu i omówienia indywidualnych warunków współpracy.

Czym separacja różni się od rozwodu? Przede wszystkim, separację Sąd może orzec, gdy rozkład pożycia między małżonkami jest zupełny. Różnica w stosunku do przesłanek rozwodu polega zatem na braku wymogu „trwałości rozkładu pożycia”. O separację można zatem wystąpić, gdy co prawda w małżeństwie ustała więź emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna, jednakże zachodzi wątpliwość, czy nie jest […]

Podejmując decyzję o wystąpieniu z pozwem o rozwiązanie małżeństwa warto wiedzieć, jakie skutki prawne będą wiązały się z prawomocnym rozwiązaniem małżeństwa przez Sąd.  Poniżej przedstawiamy konsekwencje prawne uprawomocnienia się wyroku rozwodowego: 1. uprawomocnienie się wyroku rozwodowego oznacza, że każdy z rozwiedzionych małżonków w świetle prawa może zawrzeć nowy związek małżeński. Po rozwodzie nie trzeba też […]

W poprzednim wpisie staraliśmy się przybliżyć prawidłową interpretację pojęcia „trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego” jako warunku koniecznego do orzeczenia rozwodu. Ze względu na podstawowe znaczenie tej przesłanki, w naszej praktyce każdą rozmowę z Klientem deklarującym chęć wystąpienia z powództwem o rozwód lub pozwanym w takiej sprawie rozpoczynamy właśnie od ustalenia, czy w jego/jej sprawie […]

Call Now Button