Adwokat Grażyna Wódkiewicz

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1972 r. W latach 1974-1976 odbywała aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Następnie w latach 1978-1982 aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Szczecinie. W latach 1989-1990 wykonywała zawód adwokata w Zespole Adwokackim Nr 1 w Szczecinie, a od 1990 r. prowadziła indywidualną kancelarię adwokacką. Od 1992 r. jest wspólnikiem zarządzającym w spółce jawnej „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni.  Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym, rodzinnym  a także w prawie ubezpieczeń oraz prawie energetycznym.

Adwokat Dariusz Sosnowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczeń prof. St. Sołtysińskiego, pod którego kierunkiem w 1981 r., napisał pracę magisterską poświęconą problematyce wybranych zagadnień amerykańskiego common law (Prawo antytrustowe Stanów Zjednoczonych wobec ograniczeń swobody kontraktowej stron w licencjach patentowych). W latach 1981-82 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. W okresie 1983-88 orzekał w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie początkowo jako asesor, a następnie sędzia sądu rejonowego. W latach 1989-1992 radca prawny. Od 1991 r. wspólnik i współzałożyciel kancelarii radcowsko-adwokackiej „Partners” s.c., której następcą prawnym jest od 2004 r. spółka jawna „Wódkiewicz Sosnowski”. W 1992 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, cywilnym, administracyjnym, autorskim, a ostatnio również w zagadnieniach dotyczących tworzenia i funkcjonowania parków przemysłowych.

Adwokat Marek Siewiorek

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie. W roku 1976 ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1977-1979 odbywał aplikację sądową w Opolu, a po zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w Sądzie Rejonowym w Szczecinie i Sądzie Rejonowym we Wrocławiu – w wydziałach karnych. Od 1986 r. jest adwokatem, początkowo praktykował w zespole adwokackim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, a następnie w zespole adwokackim nr 5 w Szczecinie. Od stycznia 1991 r. do końca października 1999 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką, a od listopada 1999 r. był wspólnikiem w spółce cywilnej „Wódkiewicz Sosnowski”. Od 2004 r. jest wspólnikiem w spółce jawnej „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni. Specjalizuje się w prawie karnym oraz w szeroko rozumianym prawie cywilnym, szczególnie w prawie rodzinnym i spadkowym oraz w prawie spółdzielczym i ubezpieczeniowym.

Radca Prawny Paweł Lipiński

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim w roku 1996. W latach 1997-2000 odbywał aplikację radcowską w szczecińskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych pracując w Kredyt Banku SA w Warszawie II Oddział w Szczecinie, współpracując jednocześnie z kancelarią prawniczą ”Partners” oraz Kancelarią Adwokacką adwokat Marty Adamek Donhöffner. Po złożeniu egzaminu radcowskiego rozpoczął pracę jako radca prawny w indywidualnej kancelarii radcy prawnego, współpracując z „Wódkiewicz Sosnowski” S.C. w Szczecinie. Od roku 2004 jest wspólnikiem w spółce jawnej „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni. W pracy zawodowej zajmuje się w głównie obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa i postępowania cywilnego, procedurze windykacyjnej należności, prawie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, prawie bankowym oraz prawie energetycznym.

Radca Prawny Jowita Szczygielska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim w roku 1994. W latach 1995-1998 odbywała aplikację radcowską w szczecińskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych, pracując jednocześnie w kancelarii prawniczej ”Partners”. Egzamin radcowski złożyła z wynikiem bardzo dobrym i wówczas też rozpoczęła pracę jako radca prawny, współpracując z firmą Wódkiewicz Sosnowski s.c. Od roku 2004 jest wspólnikiem w spółce jawnej „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni. W pracy zawodowej zajmuje się w głównie obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie ubezpieczeń oraz prawie energetycznym, a także szeroko rozumianym prawie gospodarczym.

Adwokat Marek Jarosiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2008 związany z kancelarią „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Szczecinie, w której pracował jako asystent adwokata, a następnie, w latach 2009 – 2012, odbywał aplikację adwokacką pod patronatem adw. Dariusza Sosnowskiego. W 2012 r. z powodzeniem złożył egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie. Specjalizuje się zwłaszcza w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym. Autor kilku publikacji prawniczych: „Prawo rolne. Repetytorium”, które ukazało się nakładem wydawnictwa Wolters-Kluwer i doczekało 3 wydań oraz artykułu „Formy wspierania rodzinnych gospodarstw rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych”, który ukazał się we wrześniu 2009 r. w miesięczniku Rejent.