Wielokrotnie spadkobiercy przeżywają niezwykłe rozczarowania, kiedy dowiadują się, iż przeznaczony dla nich w testamencie  określony przedmiot czy nieruchomość może nie przypaść im w udziale w wyniku działu spadku.

Często osoba sporządzająca testament nie ma świadomości, że jej wola będzie oceniana przez Sąd w inny sposób, uzależniony od wartości całości spadku, oraz wartości poszczególnych przedmiotów spadku, które pozwolą wydać Sądowi orzeczenie ustalające udział w spadku poszczególnych spadkobierców w częściach ułamkowych.

Aktualnie obowiązuje art. 9811 kodeksu cywilnego, który wprowadził możliwość oznaczonej osobie w testamencie przeznaczyć rzecz oznaczoną, zbywalne prawa majątkowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwo rolne, czy też ustanowić użytkowanie lub służebność.

Pomimo, iż zapis windykacyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego – polecam tego rodzaju rozporządzenie, które eliminuje nieporozumienia pomiędzy spadkobiercami będącymi w większości osobami najbliższymi, które w toku postępowań sądowych konfliktują się w sposób uniemożliwiający funkcjonowanie rodziny.