Kiedy grozi Tobie upadłość to powinieneś wiedzieć, że o zaliczeniu majątku wspólnego do masy upadłości decyduje data ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Należy jednak pamiętać, że nawet sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłościowej – jeżeli zostało orzeczone w ciągu roku przed złożeniem wniosku o upadłość.

Nie jest konieczny podział majątku aby majątek małżonka był chroniony.

Ustanie wspólności majątkowej następuje na podstawie

  • orzeczenia sądowego, w tym również z datą wsteczną,
  • lub też na podstawie umowy pomiędzy małżonkami zawartej w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z prawem upadłościowym w przypadku upadłości jednego z małżonków, który pozostaje we wspólności majątkowej ich majątek wchodzi do masy upadłościowej i z mocy prawa podział jest niedopuszczalny.

Kancelaria prawna i adwokacka Wódkiewicz-Sosnowski zajmuje się pomocą w sprawach podobnych do powyższej tematyki oraz szeregu innych zagadnień z wszelakich kategorii prawa. Zapraszamy do kontaktu.