Kolejne szkolenie mecenasa Marka Jarosiewicza dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości będzie mieć miejsce już 29 marca o godzinie 14:00 na platformie szkoleniowej PFP. Udział jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

– Z początkiem 2023 r. weszły w życie bardzo istotne przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego kilka dyrektyw UE regulujących wiele aspektów związanych z obrotem konsumenckim. Nowe regulacje zmieniły m.in. dotychczasowe brzmienie ustawy o prawach konsumenta, Kodeks cywilny, ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć nowe regulacje dotyczące uprawnień reklamacyjnych konsumentów oraz przepisy o umowach na dostarczanie treści cyfrowej lub o usługi cyfrowej. Zmieniły się też niektóre zasady dotyczące sprzedaży online, informowania o obniżonej cenie, a także umów zawieranych na pokazach i wycieczkach. Szkolenie ukierunkowane jest na zwiększenie po stronie konsumentów świadomości przysługujących im uprawnień. Z drugiej strony, przedsiębiorcy zawierający w ramach działalności umowy B2C uzyskają dzięki szkoleniu wiedzę o nowych, spoczywających na nich obowiązkach – np. w zakresie sprzedaży internetowej, czy rozpoznawania reklamacji klientów – zapowiada szkolenie mecenas Marek Jarosiewicz.
CZEGO SIĘ DOWIESZ I NAUCZYSZ?
☑️ Jakie są nowe zasady reklamacji towarów przy sprzedaży konsumenckiej?
☑️ Jakie są nowe zasady dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usług cyfrowych?
☑️ Poznasz zasady rękojmi kodeksowej.
☑️ Jakie zmiany dotyczące sprzedaży online wprowadzają nowe regulacje?
🟥🟦 Szkolenie poprowadzi adwokat Marek Jarosiewicz