W drugiej połowie sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się spotkanie samorządowców oraz przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem. Dyskusja w dużej mierze dotyczyła Polskiego Ładu. Projektu, który pod kątem fiskalnym w daleko idący sposób zmieni sytuację wielu przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyła mec. Grażyna Wódkiewicz.

Jak spotkanie z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem ocenia mec. Grażyna Wódkiewicz? – Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem było niezwykle konstruktywne i dające nadzieję przedsiębiorcom na uwzględnienie jego merytorycznych postulatów w sprawie Polskiego Ładu. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z „Dziesiątką Rzecznika MŚP” opracowaną po policzeniu wszystkich zysków i strat dla przedsiębiorców, zamieszczoną na jego stronie internetowej oraz do podpisywania petycji w tej sprawie – komentuje mec. Grażyna Wódkiewicz.

Współorganizatorem spotkania była Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, której aktywnym członkiem jest nasza kancelaria: – Kiedy rząd  prezentuje program, który ma być wyznacznikiem gospodarczego kierunku na najbliższe lata, to nie sposób nie podchodzić do tego tematu emocjonalnie. Widzimy w Polskim Ładzie plusy: 7% PKB na ochronę zdrowia, wyższa kwota wolna od podatku czy bardziej korzystna polityka dostępu do mieszkań. Widzimy jednak wiele negatywów i właściwie dopiero doprecyzowanie Polskiego Ładu pozwoliło dostrzec je szerzej – mówiła podczas spotkania Hanna Mojsiuk, Prezes Izby.

Pełna relacja ze spotkania z Rzecznikiem MŚP jest dostępna na stronie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.