Kolejnym gościem podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski. Kancelaria w ostatnim czasie aktywnie zabiera głos w sprawie sytuacji przedsiębiorców w sektora budowlanego. Trwająca wojna oraz inflacja powoduje, że koszty prowadzonych inwestycji rosną w dynamicznym tempie. Efekt? Zadania wyceniane nawet w 2021 roku dzisiaj kosztują znacznie więcej i czasem przewyższają planowane budżety. – Jesteśmy proszeni o pomoc w negocjacjach z urzędami i inwestorami komercyjnymi. Jeżeli wykonawca kalkulował swój zysk na poziomie 25%, a ceny rosną o 30-40% to nie trudno wyliczyć, że przedsiębiorca ponosi straty – mówi Marek Jarosiewicz.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Rozmawia Michał Kaczmarek

Sytuacja sektora budowlanego jak w soczewce pokazuje, jak mocno otoczenie gospodarcze wpływa bezpośrednio na podatne na zmiany czynniki ekonomiczne. Sektor budowlany rósł w czasie pandemii, bo popyt na mieszkania był rekordowy. Przyszła inflacja i nastąpił odwrót od zakupów deweloperskich. Wzrosły stopy procentowe i ten trend się powiększył. Obecnie mamy od ponad 100 dni wojnę w Ukrainie i widzimy problemy w zaopatrywaniu placów budowy. Nie bez znaczenia są także problemy personalne.

– Należy szukać konsensusu, który ryzyko gospodarcze wzrostu cen rozkłada na obie strony. Więksi zamawiający są zwykle nieprzejednani i przerzucają skutki gospodarcze wojny i inflacji na wykonawcę. Nie zostaje wówczas nic innego jak wyjaśnianie sporu przez stronę sądową. Najwięcej spraw mamy z instytucjami z sektora publicznego. Mniejsze gminy i powiaty są skłonniejsze do kompromisów, a większe podmioty są obojętne lub wprost odmawiają wykonawcom wsparcia w tej sprawie – wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz.

– Wojna to wzorowy przykład tzw. „siły wyższej”. Reorganizacja pracy to jeden ze skutków wojny. Materiały budowlane są ciężko dostępne, nie ma szans na bieżące dostawy stali i drewna, a ceny surowców są znacząco zmienione. Wspomniany wcześniej wzrost kosztów jest moim zdaniem największym problemem. Inwestycje wyceniane nawet w 2021 roku dzisiaj, po kilku miesiącach, wymagają dofinansowania na poziomie radykalnie wyższym. Czasem obowiązuje nawet „cena dnia” na niektóre produkty i sektor budowlany nie jest w stanie w żaden sposób oszacować wartości inwestycji z wyprzedzeniem – mówi mec. Marek Jarosiewicz.

Polecamy wysłuchanie całego podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

https://www.youtube.com/watch?v=8OKpBMpqjz8