3 tysiące złotych postojowego, a potem rekompensaty? Na ten tydzień zaplanowano spotkanie przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego z Minister Olgą Semeniuk w sprawie wsparcia przedsiębiorców. Na efekty ustaleń czekają przedsiębiorcy z przynajmniej czterech regionów – szacuje się, że może to być od 7 do nawet 20 tysięcy firm w zależności od tego, jaką skalę wsparcia przyjmą rządzący.

        Mecenas Marek Jarosiewicz wziął udział w spotkaniu przedstawicieli zachodniopomorskich przedsiębiorców z przedstawicielami Rady Ministrów, m.in. z Wiceminister Rozwoju i Technologii, Olgą Semeniuk. Na spotkaniu przedstawiciele rządu wysłuchali postulatów przedsiębiorców, którzy ponieśli szkodę w związku ze skażeniem Odry oraz będącym następstwem tej sytuacji zakazem korzystania z rzeki.

  – Przedsiębiorcy liczą na doraźne działania pomocowe, które uratują biznesy przed niewypłacalnością. Oczekiwane są także działania, by uniknąć problemów w kolejnych miesiącach. W dużej mierze są to firmy sezonowe i są obawy, że kryzys wakacyjny będzie generować zadłużenie w kolejnych miesiącach. Przedsiębiorcy oczekują, że Ci, którzy zostali w największy sposób zostali poszkodowani, padały statystyki, że niektóre firmy straciły obroty powyżej 70%, otrzymają szybką pomoc – mówi mec. Marek Jarosiewicz.

      Podczas spotkania padały pytania o planowane formy wsparcia przedsiębiorców.

    – Kwestie związane z kredytami i leasingami są bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców, bo dla wielu spośród nich stanowią znaczną część stałych, comiesięcznych kosztów. O ile z nieinstytucjnoalnymi kontrahentami czasem istnieje możliwość podjęcia negocjacji i odroczenia niektórych przynajmniej płatności, o tyle taką elastycznością rzadko wykazują się banki i leasingodawcy, zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z wprowadzonymi „wakacjami kredytowymi”. Dlatego też dostrzegam potrzebę wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie poprzez szczególne regulacje prawne – mówi mec. Jarosiewcz.

  Spotkania w których brał udział mec. Marek Jarosiewicz zostały zainicjowane przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.