Przedsiębiorcy, którzy:

  • zostali ukarani mandatami za naruszenie zakazów, czy ograniczeń w działalności wprowadzanych rozporządzeniami Rady Ministrów w związku z epidemią koronawirusa, lub
  • w związku z wprowadzeniem w/w przepisów utracili możliwość prowadzenia działalności

mają szansę odpowiednio na:

  • skuteczne zakwestionowanie nałożonych na nich mandatów,
  • dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody poniesione wskutek wprowadzenia zakazów prowadzonej działalności

to podstawowy wniosek, jaki wynika z treści uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, o którym od niedawna głośno jest wśród przedstawicieli różnych branż.

Przywołany wyrok potwierdza m.in., że wydawane przez Rade Ministrów w czasie epidemii rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów nie spełniają wymogów wynikających z Konstytucji RP i, co za tym idzie, w zbyt dużym stopniu ingerują w wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Teza ta jest szczególnie aktualna dla tych branż, których działalność została całkowicie zakazana przepisami rozporządzeń.

Znaczenie w/w rozstrzygnięcia jest bardzo duże – jeśli bowiem zapoczątkuje ono spójna linię orzeczniczą nie tylko Sądów Administracyjnych, ale też Sądów Powszechnych, istotna część przedsiębiorców będzie mogła dochodzić od Skarbu Państwa roszczeń za szkody poniesione w związku z nieprawidłowo wprowadzanymi zakazami prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei w kwestii możliwości domagania się przez przedsiębiorców uchylenia mandatów nakładanych na nich na podstawie w/w rozporządzeń, można już na dzień dzisiejszy mówić o względnie jednolitej linii orzeczniczej, a co za tym idzie – z dużym prawdopodobieństwem założyć powodzenie w dochodzeniu swych praw w tego rodzaju sprawach.

Biorąc pod uwagę stale zwiększającą się ilość pytań naszych Klientów dotyczącą opisanych powyżej zagadnień, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wnikliwej analizy ich sytuacji prawnej pod kątem możliwości kwestionowania nałożonych na nich mandatów oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

adw. Marek Jarosiewicz