– Wybór formy opodatkowania powinien być kluczowym aspektem w strategii każdego przedsiębiorcy, ponieważ może on w istotny sposób wpływać na obciążające go obowiązki podatkowe – mówi mecenas Marek Jarosiewicz. Jak podkreśla ekspert kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski sytuacja jest trudna, bo od momentu wejścia w życie Polskiego Ładu wszelkie sprawy podatkowe są dla przedsiębiorców bardziej skomplikowane.

 

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że mają czas na wybór formy opodatkowania tylko do 20 lutego. Polski system podatkowy jest pełen absurdów – przyznaje mecenas Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski. Poniżej komentarz:

 

Obowiązki podatkowe, obok kwestii związanych z obowiązkami wobec ZUS, potencjalnym ryzykiem odpowiedzialności za zobowiązania firmowe a także kosztów stałych związanych z daną formą działalności (np. wynikających z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości), powinny być tymi zagadnieniami, które każdy przedsiębiorca powinien rozważać nie tylko zakładając firmę, ale też – w miarę regularnie – już ja prowadząc i poszukując sposobów na jej dozwoloną optymalizację.

 

,,,,Kwestia wyboru formy prowadzonej działalności to zagadnienie, które w zasadzie stale wraca  w rozmowach z przedsiębiorcami, jakich obsługujemy,. Zjawisko to dostrzegalne jest zwłaszcza od ponad roku, czyli od momentu kiedy poznaliśmy przepisy Polskiego Ładu w odsłonie 1.0. Związana z nimi faktyczna rewolucja w życiu gospodarczym skłoniła wielu przedsiębiorców do zastanowienia m.in. nad kwestiami wyboru formy opodatkowania ich działalności – zwłaszcza wobec bałaganu ustawodawczego, jaki w tym zakresie zapanował od tamtej pory, można śmiało powiedzieć, że wobec niestaranności ustawodawcy, „reguły gry” zmieniały się kilkukrotnie w czasie jej trwania.

 

Zresztą, co ciekawe, o ile formę opodatkowania w 2023 r. trzeba wybrać do 20.02.2023 r., o tyle formę opodatkowania za 2022 r. przedsiębiorcy mogą nadal zmienić z ryczałtu lub karty podatkowej na skalę – aż do 2.05.2023 r. Przywołany paradoks dobrze oddaje z jakimi, nierzadko absurdalnymi, sytuacjami przedsiębiorcy muszą się mierzyć.

 

Wszystkim firmom zdecydowanie doradzamy konsultacje z księgowym lub doradcą podatkowym w celu wybrania najlepszej formy opodatkowania. Jeśli natomiast decyzje te miałyby wiązać się ze zmianą formy prowadzonej działalności, zdecydowanie rekomendujemy również konsultacje z adwokatem, który pomoże firmie przejść przez związaną z tym procedurę i doradzi w kwestiach jej ewentualnego uproszczenia.