W mediach ogólnopolskich szerokim echem odbiła się sprawa, którą prowadziła nasza kancelaria. Temat dotyczył wysokich kosztów najmu lokalu usługowego. Właściciel nie zgodził się na obniżkę czynszu w najtrudniejszym dla przedsiębiorców czasie lockdownu. Sprawa trafiła do sądu. Jak wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski sąd oddalił apelację właściciela obiektu. Oznacza to, że zasądzona obniżka czynszu była zasadna.

 

– Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 23 lutego 2022 r. oddalił apelację przeciwnej strony w sprawie, w której reprezentowaliśmy Klientkę ubiegającą się o obniżenie czynszu najmu lokalu usługowego w związku z ograniczonymi możliwościami korzystania z tego lokalu wskutek lockdown’u w 2020 r. Przywołany wyrok oznacza, że prawomocne stało się rozstrzygnięcie, zgodnie z którym czynsz najmu w/w lokalu został obniżony o ok. 2/3 – mówi mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

 

– W uzasadnieniu prawomocnego wyroku Sąd Okręgowy potwierdził, że pandemia koronawirusa, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, a także związany z nią lockdown, stanowiły okoliczności nierzadko prowadzące do nieprzewidzianej i nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych. Ponadto, Sąd potwierdził, że w takich okolicznościach – pod warunkiem dochowania przez najemcę należytej staranności zmierzającej do minimalizowania swych strat – można skutecznie ubiegać się o znaczące zredukowanie wysokości czynszu za lokal, który z przyczyn niezależnych od stron umowy przestał generować obroty na dotychczasowym poziomie. Sad Okręgowy potwierdził słuszność mechanizmu, do którego odwoływaliśmy się w w/w sprawie, a polegającego na analizie wysokości obrotów w wynajmowanych lokalu w odpowiednich okresach czasu sprzed pandemii raz po jej wybuchu. Ponadto, Sąd zaakcentował znaczenie przyrównania wpływu pandemii na sytuację obu stron stosunku najmu – komentuje mec. Marek Jarosiewicz.

 

Sąd zaznaczył, że przymusowe wyegzekwowanie od najemcy czynszu w wysokości wynikającej z umowy już po wniesieniu pozwu nie może pozbawiać go możliwości powołania się na art. 357(1) kc mówiący o nadzwyczajnej zmianie stosunków.

 

Wszystkim przedsiębiorcom walczącym o swoje prawa wobec okoliczności związanych z pandemią życzymy równie korzystnych orzeczeń!

 

Publikacje prasowe z roku 2021 dotyczące przedmiotowej sprawy:

https://www.money.pl/gospodarka/sady-sad-obnizyl-kobiecie-czynsz-za-wynajmowany-lokal-o-ponad-6-tys-zl-miesiecznie-6614122551638560a.html

https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/czeka-nas-fala-pozwow-przeciwko-wlascicielom-nieruchomosci,96921.html

https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-o-obnizkach-czynszow-w-galeriach-handlowych-wchodza-w,507967.html