Trzeci odcinek cyklu „Prawo w 5 minut” dotyczył mobbingu. Jak mówi mec. Marek Jarosiewicz sprawa jest poważna, bo rośnie ilość zgłoszeń, a jednocześnie mobbing bardzo trudno udowodnić.

 

Cykl „Prawo w 5 minut” możecie usłyszeć w każdą środę listopada o godzinie 17:45 w popołudniowej audycji Radia Plus „W rytmie wydarzeń”

 

Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie pracownika mające na celu jego poniżenie, zastraszenie albo ośmieszenie w gronie współpracowników. Stanowi pewną formę przemocy psychicznej, a w skrajnych przypadkach może być połączony z różnymi formami przemocy fizycznej. Jest patologią występującą w stosunku pracy, o której mówi się coraz częściej. Świadomość tego, czym jest mobbing i jak można z nim walczyć rośnie, z niewątpliwą korzyścią dla wszystkich.

 

Poza najbardziej oczywistymi formami mobbingu, jak na przykład grożenie pracownikowi, obrażanie go, izolowanie od grupy, popychanie czy molestowanie seksualne, może on też przybierać formy, które na pierwszy rzut oka nie wydają się formą patologii. Może polegać na tym, że danemu pracownikowi nie wyznacza się żadnych zadań w pracy lub przydziela mu się zadania nie odpowiadające jego kwalifikacjom. Mobbingiem może być rozpowszechnianie w miejscu pracy plotek o pracowniku lub wydzwanianiu do pracownika w sprawach zawodowych poza godzinami pracy, z czego nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę.

 

Mobbing może przybierać wiele form, natomiast to, co jest elementem wspólnym dla każdej z nich to jego powtarzalność i uporczywość. Nawet najbardziej rażąca forma, jak użycie przemocy fizycznej w stosunku do pracownika, jeżeli była zdarzeniem jednokrotnym i nie powtarzającym się, może stanowić przestępstwo, ale niekoniecznie będzie stanowiła mobbing w rozumieniu Kodeksu Pracy. Pracownik natomiast w pierwszej kolejności powinien zgłosić przypadek mobbingu pracodawcy, a jeżeli ten nie podejmie odpowiednich działań, powinien zgłosić go do Państwowej Inspekcji Pracy. W skrajnym przypadku pracownik może rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy.

 

WYSŁUCHAJ AUDYCJI

https://www.radioplus.pl/szczecin/prawo-w-5-minut-mobbing-aa-S2Rc-eJeg-Xwou.html