Kiedy chcą przekonać nas do policy potrafią być najmilsi na świecie. Kiedy trzeba wypłacić odszkodowanie – sprawa często się komplikuje. Relacje klient – ubezpieczyciel z natury rzeczy nie należą do najłatwiejszych. Kiedy jednak sprawa staje się na tyle poważna, że trafia do prawników? Jak mówi mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski to zwykle sytuacje, gdy ubezpieczyciele podważają zasadność wypłaty odszkodowania lub planują wypłatę niższą niż oczekiwana przez klientów. Co można zrobić w takiej sytuacji?

 

 

   Relacje klient-ubezpieczyciel. Kiedy się komplikują?

   To oczywiste – klientowi zależy na uzyskaniu rekompensaty lub odszkodowania, a ubezpieczycielowi na udowodnieniu, że skala strat jest realnie mniejsza. Ważne jednak, by nie dochodziło do oczywistego naruszenia interesów konsumenta, który płaci za ubezpieczenie.

– Wydawałoby się, że wykupienie wszystkich polis da nam święty spokój, niestety często relacje pomiędzy ubezpieczonym, a ubezpieczycielem łatwe i sympatyczne są tylko w sytuacji zawierania transakcji. Ubezpieczamy życie, zdrowie, mieszkania, samochody, odpowiedzialność cywilną, to ma nam zapewnić spokój i gwarancje bezpieczeństwa finansowego. Ubezpieczyciele robią wiele, by kwota ubezpieczenia była jak najniższa. Co zrobić, gdy czujemy się potraktowani niesprawiedliwie? Najpierw szkoda musi zostać zgłoszona i musi nastąpić postępowanie likwidacyjne. Potem następuje decyzja i ocena wymiaru wsparcia. Musimy pamiętać o zdjęciach, dokumentacji, rachunkach i jak najszerszym opisie sytuacji, która wygenerowała szkodę. Ważna jest tutaj też sytuacja, gdy dochodzi o oględzin: zarówno gdy chodzi o uszczerbek na zdrowiu jak i weryfikację szkody w samochodzie czy w mieszkaniu – mówi mec. Marek Jarosiewicz.

– Gdy nie jesteśmy zadowoleni z postępowania likwidacyjnego, mamy prawo do weryfikacji postępowania i wglądu w pracę ubezpieczyciela. Na etapie postępowania możemy zwrócić się o opinię ekspercką czy analizę prawną – dodaje mec. Jarosiewicz.

Kiedy potrzebna jest pomoc prawników?

Kiedy do działania wkraczają prawnicy? Kiedy wydaje się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić środków i uznać szkody, a teoretycznie powinien zrobić to bez problemu, bo szkoda i odpowiedzialność za nią jest bezdyskusyjna.

– Jeżeli ubezpieczyciel wyda dla nas niesatysfakcjonującą decyzję to odwołanie powinno być rozpatrzone przez 30 dni. Alternatywą jest zwrócenie się o pomoc do rzecznika finansowego, który może rozpocząć postępowanie interwencyjne lub polubowne. Do tego podmiot niezależny może wydać opinię, która nie jest wiążąca dla sądu, ale ma istotne znaczenie dla procesu. Rzeczoznawcy powinni mieć jak najwięcej materiałów, by w rzeczowy i obiektywny sposób ocenić sytuację – mówi mecenas Marek Jarosieiwcz.

– Najwięcej skarg trafiających do prawników dotyczy wypadków komunikacyjnych i wyceny szkody wynikającej z takiego wypadku. W takich sytuacjach również często dochodzi do uszczerbku na zdrowiu – mówi ekspert. – Oczywiście tematów związanych z ubezpieczycielami jest więcej i dotyczą one np. zalania mieszkania czy innych uszczerbków w przypadku nieruchomości – dodaje mec. Jarosiewicz.