Ubiegłotygodniowa opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zgodne z dotychczasowym orzecznictwem polskich sądów. To dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Temat umów frankowych jest szeroko poruszany wśród członków Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Wśród przedsiębiorców są frankowicze. Niektórzy już wygrali przed sądami, a inni sami stali się pozwanymi, bo banki zażądały od nich absurdalnych zwrotów pieniędzy za możliwość korzystania z kapitału. Przedsiębiorcy chcą współpracować z sektorem bankowym. Podstawą partnerstwa jest zaufanie.

Komentarz Mecenasa Marka Jarosiewicza:

 

Trudno ukrywać, że wspomniana opinia TSUE jest niezwykle korzystna dla konsumentów i jeśli zostanie potwierdzona przez TSUE, wywrze duże skutki dla sfery praw tzw. frankowiczów. Zgodnie z jej treścią, banki, które zawierały z konsumentami umowy frankowe, uznane następnie za nieważne z uwagi na zawarcie w ich treści klauzul niedozwolonych, nie mogą dochodzić od kredytobiorców żadnych dodatkowych roszczeń, poza zwrotem nominalnej wysokości wypłaconego kapitału.

 

– Trzeba dodać, że w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się pozwy banków m.in. o takie właśnie wynagrodzenie przeciwko kredytobiorcom, którzy uprzednio  uzyskali stwierdzenie nieważności ich umów kredytowych. Rozstrzygnięcie TSUE zgodne z opinią Rzecznika powinno w praktyce oznaczać wygraną konsumentów w tego rodzaju sprawach.  Co więcej, Rzecznik TSUE w swej opinii poszedł jeszcze dalej – wskazując, że z kolei kwestia dopuszczalności wystąpienia przez konsumenta przeciwko bankowi z tzw. roszczeniami dodatkowymi powinna być regulowana przez prawo krajowe – a zatem co do zasady nie wykluczono takich roszczeń. Także z tego względu można spodziewać się, że orzeczenie TSUE zgodne ze stanowiskiem Rzecznika może wywołać znaczny wzrost ilości spraw frankowych – tłumaczy mec. Marek Jarosiewicz, wspólnik w kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

 

PUBLIKACJE MEDIALNE:

https://managerplus.pl/konieczne-jest-obudowanie-zaufania-na-linii-przedsiebiorcy-banki-92750