Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich wizytował dzisiaj Szczecin. Zainaugurował działanie punktu informacyjnego RPO, który czynny będzie raz w miesiącu w zachodniopomorskim sejmiku.

Mecenas Grażyna Wódkiewicz wzięła udział spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem w Okręgowej Radzie Adwokackiej. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadał na pytania przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych dotyczące kierunków jego działalności a przede wszystkim skuteczności w wykonywaniu ustawowych obowiązków.

  • Oczekuję niezłomnej konsekwencji w wykonywaniu zadań w obronie obywateli, którzy powinni mieć gwarancję  praworządnej działalności organów Państwa Demokratycznego – komentuje mec. Grażyna Wódkiewicz.

W ubiegłym roku do RPO wpłynęło 75 tys. skarg. M. Wiącek ocenił, że to rekordowa liczba – i spodziewa się, że w tym roku zostanie on pobity. Dominują problemy społeczne. Przypomnijmy, że Kancelaria Wódkiewicz & Sosnowski aktywnie angażuje się w działanie społeczne poprzez wsparcie stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.