Jak poprawnie konstruować umowy prawne w dobie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej? O tym będzie mówić mecenas Marek Jarosiewicz podczas kolejnego w tym roku szkolenia prowadzonego dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

– Rzeczywistość gospodarcza w okresie ostatniego roku przytłoczyła niejednego przedsiębiorcę – inflacja drastycznie podnosząca koszty prowadzenia działalności, przerwane łańcuchy dostaw, komplikacje związane z wojną w Ukrainie i sankcjami nakładanymi na Rosję i jej sojuszników… Niejedna firma boryka się w tej sytuacji z dużymi problemami chcąc wykonać zawarte wcześniej umowy, a do tego bardzo poważnie zastanawia się nad postanowieniami kontraktów, które dopiero zamierza podpisać. Celem szkolenia jest prezentacja instrumentów prawnych pozwalających pod pewnymi warunkami łagodzić skutki przywołanych na wstępie zjawisk. Zdobyta na szkoleniu wiedza posłuży zarówno do poradzenia sobie z problemami występującymi na gruncie kontraktów długoterminowych już wiążących przedsiębiorcę, a także pomoże w zabezpieczeniu interesów na przyszłość – poprzez wskazanie, jakie klauzule można zamieścić w umowie, by zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych zjawisk gospodarczych – zapowiada mec. Marek Jarosiewicz.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

LINK: https://szkolenia.pfp.com.pl/…/jak-zawierac…/522/755

Przycisk „dołącz” pojawi się na koncie użytkownika na platformie szkoleniowej 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia.