Już 3 listopada mecenas Marek Jarosiewicz poprowadzi kolejne szkolenie dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Październikowe cieszyło się rekordowym zainteresowaniem.

Szkolenie online: Jak zawierać umowy w zmieniających się warunkach gospodarczych? – poprowadzi już 3 listopada mec. Marek Jarosiewicz. Szkolenie odbędzie się bezpłatnie online dla uczestników Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Szkolenie będzie dostępne na platformie: www.szkolenia.pfp.com.pl, po wcześniejszej rejestracji.

– Rzeczywistość gospodarcza w okresie ostatniego roku przytłoczyła niejednego przedsiębiorcę – inflacja drastycznie podnosząca koszty prowadzenia działalności, przerwane łańcuchy dostaw, komplikacje związane z wojną w Ukrainie i sankcjami nakładanymi na Rosję i jej sojuszników… Niejedna firma boryka się w tej sytuacji z dużymi problemami chcąc wykonać zawarte wcześniej umowy, a do tego bardzo poważnie zastanawia się nad postanowieniami kontraktów, które dopiero zamierza podpisać. Celem szkolenia jest prezentacja instrumentów prawnych pozwalających pod pewnymi warunkami łagodzić skutki przywołanych na wstępie zjawisk. Zdobyta na szkoleniu wiedza posłuży zarówno do poradzenia sobie z problemami występującymi na gruncie kontraktów długoterminowych już wiążących przedsiębiorcę, a także pomoże w zabezpieczeniu interesów na przyszłość – poprzez wskazanie, jakie klauzule można zamieścić w umowie, by zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych zjawisk gospodarczych – mówi mec. Marek Jarosiewicz.