Już w poniedziałek 25 października na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości zobaczyć będzie można kolejne szkolenie na żywo przygotowane przez mec. Marka Jarosiewicza z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski. Dostęp do szkolenia jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Serdecznie zapraszamy!

To już kolejne szkolenie, które mec. Jarosiewicz poprowadzi dla przedsiębiorców, pracowników oraz osób zgłoszonych do szkolenia. Tym razem tematem będzie zawieranie bezpiecznych umów w sektorze budowlanym.

 

CZEGO SIĘ DOWIESZ I NAUCZYSZ?

Zagadnień wstępnych – znaczenie zasady swobody umów; budowa typowej umowy w obrocie gospodarczym
Prawidłowego ustalenie i oznaczenia stron umowy
Zapoznania z formą umowy o roboty budowlane
Zapoznania z obligatoryjnymi elementami umowy o roboty budowlane
Poznania najczęstszych błędów przy formułowaniu umów o roboty budowlane

 

– W Polsce trwa boom budowlany – buduje się coraz więcej domów, dróg, mostów i tym podobnych obiektów. W związku z tym umowy o roboty budowlane są coraz częściej zawierana w obrocie gospodarczym. Wspomniana umowa tworzy stosunek prawny rzutujący na przebieg procesu budowlanego, a także – co nie mniej ważne – realizację uprawnień (np. z tytułu gwarancji) już po jego zakończeniu. Jest to tym bardziej istotne, że, inwestycje budowlane angażują zwykle duże środki pieniężne, a także wymagają udziału wielu osób, często specjalistów z różnych branż – mówi mec. Marek Jarosiewicz.

 

– W praktyce zawodowej zajmuję się m.in. obsługą przedsiębiorców, w tym: z branży budowlanej, mam okazję na bieżąco obserwować, jakie zagadnienia budzą najwięcej wątpliwości przy zawieraniu umów o roboty budowlane, a także na gruncie jakich postanowień umownych najczęściej dochodzi do sporów, a nawet procesów sądowych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej prawidłowego formułowania umów o roboty budowlane, w tym przede wszystkim wskazanie na te kwestie, którym należy poświęcić największą uwagę oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i na sposoby ich uniknięcia – dodaje ekspert.

 

ZAPISY NA SZKOLENIA: www.szkolenia.pfp.com.pl