Mecenas Marek Jarosiewicz jeszcze w kwietniu poprowadzi kolejne szkolenie dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Na jaki temat?

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 21 kwietnia o godzinie 9:00. Wstęp bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

– Z początkiem 2023 r. weszły w życie bardzo istotne przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego kilka dyrektyw UE regulujących wiele aspektów związanych z obrotem konsumenckim. Nowe regulacje zmieniły m.in. dotychczasowe brzmienie ustawy o prawach konsumenta, Kodeks cywilny, ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć nowe regulacje dotyczące uprawnień reklamacyjnych konsumentów oraz przepisy o umowach na dostarczanie treści cyfrowej lub o usługi cyfrowej. Zmieniły się też niektóre zasady dotyczące sprzedaży online, informowania o obniżonej cenie, a także umów zawieranych na pokazach i wycieczkach. Szkolenie ukierunkowane jest na zwiększenie po stronie konsumentów świadomości przysługujących im uprawnień. Z drugiej strony, przedsiębiorcy zawierający w ramach działalności umowy B2C uzyskają dzięki szkoleniu wiedzę o nowych, spoczywających na nich obowiązkach – np. w zakresie sprzedaży internetowej, czy rozpoznawania reklamacji klientów – mówi mecenas Marek Jarosiewicz.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/zmiany-w-prawach-konsumenta-od-1-stycznia-2023/577/899?fbclid=IwAR2ztrzhXoWV_S7lYXpyUWkS-lA-YDzMLNjgeA3MIAwz-N87iC5wkfxs6GM