Jeśli odziedziczyłeś przedsiębiorstwo prowadzone wcześniej w ramach wpisu do CEiDG ( tzw. jednoosobowe firmy ) zapoznaj się koniecznie z tym wpisem. Nowe przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem dały bowiem spadkobiercom takich firm możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie dotyczy jednak nabycia przedsiębiorstwa w ramach dziedziczenia wyłącznie jeśli przedsiębiorca zmarł 25 listopada 2018 r. lub później.

Aby nabycie własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w tym przedsiębiorstwie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego, było możliwe konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. nabywca musi zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności całego przedsiębiorstwa lub udziału – ma na to 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
  2. musi prowadzić to przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

Nowe zwolnienie od spadków i darowizn dotyczy generalnie spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższych osób. Najbliższej rodzinie nadal będzie przysługiwać zwolnienie na dotychczasowych zasadach – po zgłoszeniu nabycia w Urzędzie skarbowym – bez konieczności prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej 2 lata.

Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji lub porad zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria adwokacka pomoże w przeprowadzeniu wszelkich ruchów prawnych związanych z takim typem spraw.