Wprowadzone przez Kacper Bobala

,

ROZWÓD A SEPARACJA

Czym separacja różni się od rozwodu? Przede wszystkim, separację Sąd może orzec, gdy rozkład pożycia między małżonkami jest zupełny. Różnica w stosunku do przesłanek rozwodu polega zatem na braku wymogu „trwałości rozkładu pożycia”. O separację można zatem wystąpić, gdy co prawda w małżeństwie ustała więź emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna, jednakże zachodzi wątpliwość, czy nie jest […]

,

SKUTKI PRAWNE WYROKU ROZWODOWEGO

Podejmując decyzję o wystąpieniu z pozwem o rozwiązanie małżeństwa warto wiedzieć, jakie skutki prawne będą wiązały się z prawomocnym rozwiązaniem małżeństwa przez Sąd.  Poniżej przedstawiamy konsekwencje prawne uprawomocnienia się wyroku rozwodowego: 1. uprawomocnienie się wyroku rozwodowego oznacza, że każdy z rozwiedzionych małżonków w świetle prawa może zawrzeć nowy związek małżeński. Po rozwodzie nie trzeba też […]

,

PRZESŁANKI UNIEMOŻLIWIAJĄCE ORZECZENIE ROZWODU POMIMO TRWAŁEGO I ZUPEŁNEGO ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W poprzednim wpisie staraliśmy się przybliżyć prawidłową interpretację pojęcia „trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego” jako warunku koniecznego do orzeczenia rozwodu. Ze względu na podstawowe znaczenie tej przesłanki, w naszej praktyce każdą rozmowę z Klientem deklarującym chęć wystąpienia z powództwem o rozwód lub pozwanym w takiej sprawie rozpoczynamy właśnie od ustalenia, czy w jego/jej sprawie […]

,

PODSTAWA ROZWODU – TRWAŁY I ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Polska rzeczywistość sądowa różni się znacząco od tej, prezentowanej zwykle przez amerykańskie filmy. Dość powszechnym motywem w tych produkcjach jest ubieganie się przez jednego z małżonków o wyrażenie przez drugiego małżonka zgody na rozwód, co zazwyczaj przybiera formę podpisania tzw. „papierów rozwodowych”, która to czynność – przynajmniej wedle scenarzystów – otwiera zwykle drogę do upragnionego […]

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY A MAJĄTEK MAŁŻONKA

Kiedy grozi Tobie upadłość to powinieneś wiedzieć, że o zaliczeniu majątku wspólnego do masy upadłości decyduje data ustanowienia rozdzielności majątkowej. Należy jednak pamiętać, że nawet sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłościowej – jeżeli zostało orzeczone w ciągu roku przed złożeniem wniosku o upadłość. Nie jest konieczny podział majątku aby majątek […]

,

Dziedziczenie przedsiębiorstwa – zwolnione od podatku od spadków i darowizn

Jeśli odziedziczyłeś przedsiębiorstwo prowadzone wcześniej w ramach wpisu do CEiDG ( tzw. jednoosobowe firmy ) zapoznaj się koniecznie z tym wpisem. Nowe przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem dały bowiem spadkobiercom takich firm możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienie dotyczy jednak nabycia przedsiębiorstwa w ramach dziedziczenia wyłącznie jeśli przedsiębiorca zmarł 25 listopada 2018 r. lub później. […]

Niebezpieczne konsekwencje transakcji gotówkowych

W naszej kancelarii prawnej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi transakcji gotówkowych. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą to powinieneś pamiętać, że możesz prowadzić również rozliczenia gotówkowe ale pod warunkiem, iż w zawartej umowie wartość transakcji nie przekracza 15000zł. Dotyczy to również transakcji walutowych,które po stosownym przeliczeniu nie przekraczają tej kwoty. Organy podatkowe zaczęły interpretować takie transakcje zawężająco […]